Perforació del timpà

La ruptura timpànica consisteix en un orifici o ruptura del timpà, que es produeix per diferents causes:

  • Per una o diverses otitis agudes
  • Per un soroll molt fort (petard, explosió, etc.)
  • Per un cop (bufetada, etc.)
  • Per canvis bruscos de pressió (busseig, etc.)
  • Per neteja d’oïda amb bastonets de cotó o objectes punxants.

Símptomes

Els símptomes són:

  • Pèrdua d’audició
  • En algunes ocasions, secreció de l’oïda o sorolls (brunzits) a l’oïda

La ruptura timpànica es diagnostica mitjançant l’exploració de l’oïda amb microscopi. Així mateix, una audiometria mesurarà la pèrdua auditiva.

Tractament

El tractament es realitza en funció de la mida de la perforació. Si la perforació és petita esperarem 6 mesos per veure si tanca espontàniament. Si és gran o és petita i no tanca, es procedirà al seu tancament mitjançant la col·locació d’un empelt de pell a través de la perforació. És un procediment conegut com a miringoplàstia o timpanoplàstia.