Otitis mitjana aguda de repetició

L’otitis mitjana aguda de repetició és una de les malalties més freqüents de la infància i una de les principals causes de pèrdua d’audició en els nens. Aproximadament el 75% de nens ha tingut com a mínim un episodi d’otitis mitjana.

Quins són els símptomes?

L’otitis mitjana aguda de repetició produeix mal d’orella (otàlgia), irritabilitat i, de vegades, febre. Amb menor freqüència s’acompanya d’otorrea (supuració).

A vegades la pèrdua d’audició pot ser l’únic símptoma.

Per què es produeix?

La principal causa és l’engrandiment de les vegetacions o adenoides, que produiran un bloqueig de la trompa d’Eustaqui, que és el conducte que comunica l’oïda amb el nas, i pel qual l’oïda normal elimina la mucositat.

Quin és el tractament?

Si el tractament inicial amb antibiòtics és ineficaç, i se segueixen produint infeccions, procedirem a la col·locació dels anomenats “tubs de ventilació” o drenatges timpànics. El nostre equip posa un tipus especial de drenatge format d’or i titani, que permet prendre banys i fer natació sense necessitat de taps, ja que impedeixen l’entrada d’aigua a l’orella mitjana.

La col·locació dels drenatges es realitza sota anestèsia general en els nens, o amb anestèsia local en els adults. Després de practicar una petita incisió al timpà (miringotomia), s’aspira el moc acumulat en l’oïda, i després a través d’ella, es col·loca un petit tub de ventilació, que permetrà l’entrada d’aire i la sortida de líquid de l’oïda mitjana.

El tub de ventilació reemplaçarà la funció de la trompa d’Eustaqui, fins que pugui tornar a funcionar amb normalitat. Amb això, es restableix totalment l’audició.

A més, en el cas que també hi hagi infeccions, desapareixeran o disminuiran dràsticament. Finalment, en els casos en què l’otitis serosa s’acompanyi d’un engrandiment de les vegetacions o adenoides, es procedirà, també, a l’extirpació d’aquestes.

Com és la recuperació?

El nen no notarà la presència del tub col·locat al timpà, i podrà fer una vida pràcticament normal. Si els drenatges són d’or i titani, podrà submergir-se en l’aigua (fins i tot en piscines), sense necessitat de protegir amb taps a les orelles. El tub romandrà inserit en el timpà diversos mesos, caient espontàniament quan el mateix organisme consideri resolta la malaltia.