Colesteatoma

Què és un colesteatoma? Com pot tractar-se?

El colesteatoma és un tumor benigne de l’oïda, que afecta inicialment al timpà i als ossets (martell, enclusa i estrep). Està format per un cúmul de pell que creix de manera desordenada i progressiva.

  • Deixat a la seva lliure evolució (sense tractament) pot produir complicacions greus: Inicialment hipoacúsia i supuració (amb una olor desagradable característic)
  • Vertigen i pèrdua completa i irrecuperable de l’audició (per invasió de l’oïda interna)
  • Paràlisi facial, si comprimeix el nervi que mou la cara
  • Meningitis, abscés cerebral. Quan destrueix la paret superior de l’oïda, envaint les estructures cerebrals.

Generalment (no sempre) la seva evolució és lenta. Al no ser dolorós (només hi ha supuració d’oïda inicialment), alguns pacients no acudeixen a l’otorrinolaringòleg fins que les seqüeles o complicacions ja han aparegut.

El seu tractament és sempre quirúrgic, i consisteix en la timpanoplàstia, intervenció en la qual, mitjançant microcirurgia, s’extirpa completament el colesteatoma. El resultat (reeixit en un 90% de casos) serà sempre millor com més precoçment s’intervingui.

Donada la tendència a reproduir-se, el pacient haurà de ser controlat durant molts anys, mitjançant una visita anual, o més rarament, cada 6 mesos.

A més de l’extirpació completa del colesteatoma, la intervenció persegueix conservar al màxim l’audició existent, i si és possible la recuperació de la ja perduda, mitjançant la reconstrucció dels ossets de l’orella mitjana (ossiculoplàstia), encara que no sempre és possible.